Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ V (2012 - 2017)
Người đăng: Phạm Hoàng Đức .Ngày đăng: 12/04/2012 .Lượt xem: 5913 lượt.
 

Sáng ngày 11/4/2012, tại hội trường thành phố Tam Kỳ, Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Tam Kỳ đã chính thức khai mạc. Đến dự có đồng chí Bùi Quốc Đinh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Đại tá Nguyễn Xuân An - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy – TT HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố và 170 đại biểu đại diện cho 1.832 hội viên trong toàn thành phố đã về dự.

 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2012 - 2017) gồm 17 đồng chí, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Thái tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ V.

Đồng chí Bùi Quốc Đinh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đã phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội Cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ V (2012 – 2017), Website Thành ủy xin được đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí dưới đây:


Kính thưa các đồng chí đại biểu!

          Thưa Đại hội!

Đại hội Cựu chiến binh thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ V (2012 – 2017) diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ thành phố, tôi gửi đến các đồng chí đại biểu khách mời, đại biểu Hội CCB và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Đại hội của chúng ta có nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ, xác định phương hướng nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Về cơ bản, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV (2007 – 2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017) vừa được trình bày tại đại hội.


Thưa Đại hội!

          5 năm qua với sự nổ lực quyết tâm cao, Hội CCB thành phố Tam Kỳ đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành uỷ; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội Cựu chiến binh thành phố đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của 14 cơ sở hội với 109 chi hội. Hơn 1.800 hội viên đã đoàn kết nhất trí, rèn luyện phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tuyệt đại đa số hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố nhận thức đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống những quan điểm, tư tưởng sai trái, cơ hội, cực đoan và các tệ nạn xã hội khác của đảng viên, cán bộ, hội viên đã góp sức cùng Đảng bộ giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh tạo được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thời kỳ mới.

Lực lượng Cựu chiến binh thành phố đã góp sức cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ. Lực lượng Cựu chiến binh không chỉ chăm lo, giúp nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo trong hội viên mà còn làm nòng cốt trong thực hiện và vận động thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. Các chi hội cơ sở đã xây dựng tổ hội viên làm kinh tế gia đình giỏi; tư vấn giải quyết việc làm cho hội viên và quần chúng ngoài hội; giới thiệu nhiều hội viên vay vốn làm kinh tế gia đình đạt hiệu quả; giới thiệu việc làm và học nghề cho hội viên và con em lao động; tham mưu giúp Thành ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác quân sự địa phương, công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; tích cực giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc, về ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, yêu CNXH cho thanh thiếu niên, học sinh.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Tam Kỳ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền đạt đơn vị trong sạch vững mạnh, được tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp và đặc biệt, Hội đã vinh dự được nhận Huân chương lao động Hạng 3 - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Cựu Chiến binh thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những thành tích và ưu điểm vừa nêu trên, hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt tồn tại cần có sự thống nhất đánh giá và nhận định để kịp thời rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ V.

- Đặc biệt, hết sức quan tâm đối với công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Thưa các đồng chí, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cho thế hệ trẻ là một việc rất quan trọng, phải thường xuyên và kiên trì thực hiện với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”; giáo dục phải có những biện pháp, giải pháp phù hợp; ngoài nội dung còn phải bằng hình ảnh, tấm gương tiên phong gương mẫu của các đồng chí, lực lượng Cựu chiến binh phải làm nòng cốt để vận động toàn xã hội cùng tham gia công tác này.


- Trong nhiệm kỳ vừa qua, còn một số ít đồng chí Cựu chiến binh chưa thật gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Cựu chiến binh; chưa phát huy được truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”; thiếu gương mẫu trong sinh hoạt – lối sống, chưa thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, việc học tập rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức và giữ gìn phẩm chất hội viên chưa tốt, Hội cần phải kiên quyết giáo dục, để trở thành hội viên tốt.

- Về phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu biện pháp chủ yếu của Hội trong nhiệm kỳ V, qua trình bày tại Đại hội, tôi thấy cần gợi ý thảo luận một số nội dung như sau:

Các cấp Hội, hội viên Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”; gương mẫu, tích cực tham gia và vận động quần chúng cùng tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; giáo dục truyền thống của dân tộc, truyền thống chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Là một tổ chức chính trị của Đảng, là thành viên của Ủy ban MTTQ, Thành hội cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, tích cực phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; quan tâm nhiều hơn nữa đến việc phát triển Đảng trong hội viên, trong Dân quân tự vệ, dự bị động viên. Mỗi đồng chí Cựu chiến binh phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo.

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, âm mưu phá hoại độc lập dân tộc và chế độ XHCN ở nước ta của các thế lực thù địch được che đậy bằng những hình thức hết sức tinh vi, thâm độc. Do đó, Hội cần quan tâm và thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, giúp hội viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; Hội và hội viên phải là lực lượng nòng cốt, tích cực đấu tranh chống các quan điểm cơ hội về chính trị, những tư tưởng lệch lạc trái với quan điểm của Đảng, với lợi ích của nhân dân.

Để làm tốt những nội dung trên, Hội cần hết sức quan tâm đến việc tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc tổ chức “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, hội viên và luôn giữ vững, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường. Đổi mới nội dung, phương thức tập hợp Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; đổi mới chương trình phối hợp hoạt động với Công an, Quân sự, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Đoàn thanh niên, Ban Tuyên giáo… tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng, tạo những tố chất mới trong cả tổ chức và từng con người. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ năng lực trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tính chất của Hội.

          Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ V của Hội CCB thành phố sẽ tạo khí thế phấn khởi, khơi dậy động viên toàn thể cán bộ, hội viên CCB hăng hái thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

          Với tinh thần ấy, một lần nữa thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, xin chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 Xin cảm ơn các đồng chí!Nguồn tin: Hoàng Đức
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sơ kết Mô hình “thanh niên chung một ước mơ” phường Hoà Hương
Đoàn xã Tam Phú tiến hành đaị hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2012-2017.
Phường Hoà Hương tổ chức Hội thi “Nhà Nông đua tài”
Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2012-2017 đến thăm và chúc mừng Đại hội thành công tại Thành uỷ Tam Kỳ
Tam Kỳ tập huấn bồi dưỡng công tác dân vận.
Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 30/4 tại phường An Sơn
Đoàn phường An Xuân – Tam Kỳ: Tổ chức buổi giao lưu “Hào hùng truyền thống cha anh” nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam
Thành Đoàn Tam Kỳ: Tổ chức Hội nghị Sơ kết quý I và tổng kết “Tháng Thanh niên 2012”
Các cấp Hội Nông dân ở Tam Kỳ tiếp tục tổ chức Hội thi “Nhà Nông đua tài”.
Hội nông dân phường An Mỹ vừa tổ chức đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2012-2017.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Thành Đoàn Tam Kỳ: Liên đội TH Nguyễn Văn Trỗi tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”
Thành Đoàn Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết Năm Thanh niên 2011 và phát động phong trào thi đua 2012
Chi đoàn Mặt trận – Đoàn thể thành phố Tam Kỳ Tổ chức Đại hội điểm khối CQNN, LLVT & DN, Nhiệm kỳ 2012 – 2014
Tam Kỳ: Đoàn phường Tân Thạnh, Hòa Thuận và xã Tam Thanh tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên 2012
TAM KỲ: Phát động tháng thanh niên năm 2012.
Thành Đoàn Tam Kỳ: Liên đội TH Nguyễn Văn Trỗi tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”
Liên hoan "Giai điệu sắc màu tuổi trẻ" Xuân Nhâm Thìn 2012
Chi đoàn Mặt trận – Đoàn thể thành phố Tam Kỳ Tổ chức Đại hội điểm khối CQNN, LLVT & DN, Nhiệm kỳ 2012 – 2014
CHI ĐOÀN KHỐI ĐẢNG TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG THANH NIÊN 2012
    
1   2  
    

Đăng nhập

Tài khoản  
 


Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày