Get Adobe Flash player

Tư liệu - Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 220 items in 11 pages
1 công văn tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng anh năm 2019
Số/Ký hiệu: số 509-CV/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 12 lượt

18/03/2019 19/03/2019
2 Công văn về việc triệu tập Hội nghị về công tác cán bộ
Số/Ký hiệu: Số 934-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 170 lượt

07/03/2019 08/03/2019
3 Công văn về việc báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 496-CV/TCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 217 lượt

04/03/2019 04/03/2019
4 Công văn về việc triệu tập Hội nghị về công tác cán bộ
Số/Ký hiệu: số 925-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 236 lượt

21/02/2019 22/02/2019
5 Công văn về việc xác nhận tương đương trình độ cấp cấp lý luận chính trị
Số/Ký hiệu: số 488-CV/TCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 208 lượt

20/02/2019 22/02/2019
6 Công văn về việc thông báo chiêu sinh bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2019
Số/Ký hiệu: số 486-CV/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 150 lượt

20/02/2019 21/02/2019
7 Công văn về việc tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2019
Số/Ký hiệu: số 485-CV/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 167 lượt

20/02/2019 21/02/2019
8 Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Số/Ký hiệu: Số 11-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 8 lượt

18/02/2019 19/03/2019
9 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...
Số/Ký hiệu: Số 45-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 10 lượt

01/02/2019 19/03/2019
10 Công văn về việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng TCCS Đảng năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 481-CV/BTCTU ; Người ký: Trịnh Ngọc Thanh
Đã xem: 268 lượt

30/01/2019 13/02/2019
11 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 176-BC/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 175 lượt

29/01/2019 19/02/2019
12 Quyết định thí điển bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức ...
Số/Ký hiệu: số 4139-QĐ/BTCTW ; Người ký: Mai Văn Chính
Đã xem: 244 lượt

29/01/2019 22/02/2019
13 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong ...
Số/Ký hiệu: Số 44-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 142 lượt

22/01/2019 22/02/2019
14 Chỉ thị của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liện hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
Số/Ký hiệu: Số 31-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 122 lượt

22/01/2019 22/02/2019
15 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 905-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 371 lượt

22/01/2019 13/02/2019
16 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "năm ...
Số/Ký hiệu: Số 201-KH/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 288 lượt

18/01/2019 29/01/2019
17 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: số 171-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 62 lượt

16/01/2019 22/02/2019
18 Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Số/Ký hiệu: Số 39-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 57 lượt

15/01/2019 22/02/2019
19 tài liệu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Số/Ký hiệu: dự thảo ; Người ký: dự thảo
Đã xem: 419 lượt

14/01/2019 14/01/2019
20 Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 09-HD/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 360 lượt

10/01/2019 15/01/2019

Đăng nhập

Tài khoản  
 


THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !