Get Adobe Flash player

Tư liệu - Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 166 items in 9 pages
1 Công văn về việc triệu tập dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng
Số/Ký hiệu: Số 853-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 4 lượt

20/11/2018 20/11/2018
2 Công văn về việc mời dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố
Số/Ký hiệu: Số 845-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 88 lượt

12/11/2018 12/11/2018
3 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 844-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 84 lượt

12/11/2018 12/11/2018
4 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 846-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 90 lượt

12/11/2018 12/11/2018
5 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số/Ký hiệu: Số 03-HD/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 328 lượt

07/11/2018 08/11/2018
6 Công văn về việc triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức ...
Số/Ký hiệu: Số 839-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 330 lượt

05/11/2018 05/11/2018
7 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số/Ký hiệu: Số 20-HD/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 298 lượt

05/11/2018 07/11/2018
8 Quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Số/Ký hiệu: số 03-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 191 lượt

01/11/2018 07/11/2018
9 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: Số 145-TB/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 156 lượt

01/11/2018 05/11/2018
10 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy- BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm ...
Số/Ký hiệu: số 77-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 200 lượt

31/10/2018 01/11/2018
11 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số/Ký hiệu: số 02-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 152 lượt

29/10/2018 07/11/2018
12 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 08-QĐi/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 113 lượt

25/10/2018 05/11/2018
13 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, ...
Số/Ký hiệu: Số 187-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 165 lượt

25/10/2018 31/10/2018
14 Quy định về phối hợp thẩm định tiêu chuẩn điều kiện; thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban ...
Số/Ký hiệu: Số 08-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 159 lượt

25/10/2018 31/10/2018
15 Quyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ tỉnh
Số/Ký hiệu: số 1027-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 155 lượt

24/10/2018 31/10/2018
16 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Châp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ...
Số/Ký hiệu: Số 186-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 111 lượt

24/10/2018 31/10/2018
17 Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn ...
Số/Ký hiệu: Số 36-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 73 lượt

22/10/2018 05/11/2018
18 Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ...
Số/Ký hiệu: Số 243-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 191 lượt

12/10/2018 19/10/2018
19 Báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018
Số/Ký hiệu: Số 166-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 166 lượt

09/10/2018 19/10/2018
20 Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: Số 167-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 145 lượt

09/10/2018 19/10/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

    
Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !