Get Adobe Flash player

Tư liệu - Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 198 items in 10 pages
1 tài liệu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Số/Ký hiệu: dự thảo ; Người ký: dự thảo
Đã xem: 149 lượt

14/01/2019 14/01/2019
2 Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 09-HD/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 46 lượt

10/01/2019 15/01/2019
3 Thông báo về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 22-TB/TGTU ; Người ký: Lê Hoài Ngọc
Đã xem: 99 lượt

03/01/2019 05/01/2019
4 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)
Số/Ký hiệu: Số 83-KH/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 97 lượt

03/01/2019 05/01/2019
5 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Số/Ký hiệu: Số 160-TB/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 130 lượt

03/01/2019 05/01/2019
6 Công văn về việc triệu tập Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 883-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 123 lượt

24/12/2018 26/12/2018
7 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: số 880-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 121 lượt

21/12/2018 26/12/2018
8 Công văn về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: số 2501-CV/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 45 lượt

20/12/2018 14/01/2019
9 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 10-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 29 lượt

12/12/2018 14/01/2019
10 Công văn về việc triệu tập dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đền năm 2019
Số/Ký hiệu: số 871-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 182 lượt

12/12/2018 12/12/2018
11 Công văn về việc mời dự hội nghị thông tin thời sự
Số/Ký hiệu: Số 870-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 159 lượt

11/12/2018 12/12/2018
12 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ...
Số/Ký hiệu: Số 18-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 22 lượt

05/12/2018 14/01/2019
13 Công văn về hồ sơ báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 451-CV/TU ; Người ký: Trịnh Ngọc Thanh
Đã xem: 336 lượt

04/12/2018 05/12/2018
14 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 12-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 269 lượt

03/12/2018 05/12/2018
15 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: số 491-QĐ/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 254 lượt

03/12/2018 05/12/2018
16 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 221 lượt

03/12/2018 05/12/2018
17 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 170 lượt

03/12/2018 05/12/2018
18 Chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Số/Ký hiệu: Số 24-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 176 lượt

03/12/2018 05/12/2018
19 Báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 168-BC/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 246 lượt

30/11/2018 03/12/2018
20 Công văn thực hiện việc tham gia, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 862-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 247 lượt

28/11/2018 05/12/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !