Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 64 items in 4 pages
1 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 39-CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 107 lượt

25/04/2019 07/05/2019
2 Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 38-CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 101 lượt

24/04/2019 07/05/2019
3 Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Số/Ký hiệu: Số 11-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 302 lượt

18/02/2019 19/03/2019
4 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ...
Số/Ký hiệu: Số 45-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 267 lượt

01/02/2019 19/03/2019
5 Quyết định thí điển bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm trong cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức ...
Số/Ký hiệu: số 4139-QĐ/BTCTW ; Người ký: Mai Văn Chính
Đã xem: 589 lượt

29/01/2019 22/02/2019
6 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong ...
Số/Ký hiệu: Số 44-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 353 lượt

22/01/2019 22/02/2019
7 Chỉ thị của Ban Bí thư về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liện hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam
Số/Ký hiệu: Số 31-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 321 lượt

22/01/2019 22/02/2019
8 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: số 171-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 210 lượt

16/01/2019 22/02/2019
9 Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Số/Ký hiệu: Số 39-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 165 lượt

15/01/2019 22/02/2019
10 Thông báo kết luận của Bộ chính trị về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 90 -QĐ.TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, ...
Số/Ký hiệu: số 51-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 431 lượt

02/01/2019 29/01/2019
11 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 10-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 373 lượt

12/12/2018 14/01/2019
12 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ...
Số/Ký hiệu: Số 18-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 285 lượt

05/12/2018 14/01/2019
13 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
Số/Ký hiệu: Số 74-HD/BTGTW ; Người ký: Bùi Trường Giang
Đã xem: 341 lượt

20/11/2018 13/12/2018
14 Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến ...
Số/Ký hiệu: Số 38-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 258 lượt

13/11/2018 13/12/2018
15 Hướng dẫn số hóa tài liệu tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
Số/Ký hiệu: Số 40-HD/VPTW ; Người ký: Bùi Văn Thạch
Đã xem: 292 lượt

07/11/2018 13/12/2018
16 Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: số 97/2018/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 303 lượt

30/10/2018 27/11/2018
17 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 08-QĐi/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 527 lượt

25/10/2018 05/11/2018
18 Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn ...
Số/Ký hiệu: Số 36-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 423 lượt

22/10/2018 05/11/2018
19 Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia định vào Đảng
Số/Ký hiệu: Số 5-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 696 lượt

28/08/2018 21/09/2018
20 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một ...
Số/Ký hiệu: Số 34-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 761 lượt

07/08/2018 04/09/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 


THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày