Get Adobe Flash player

Tư liệu - Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 204 items in 11 pages
1 Công văn về việc đăng ký tiêu chuẩn chất lượng TCCS Đảng năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 481-CV/BTCTU ; Người ký: Trịnh Ngọc Thanh
Đã xem: 94 lượt

30/01/2019 13/02/2019
2 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 176-BC/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 4 lượt

29/01/2019 19/02/2019
3 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 905-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 129 lượt

22/01/2019 13/02/2019
4 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "năm ...
Số/Ký hiệu: Số 201-KH/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 143 lượt

18/01/2019 29/01/2019
5 tài liệu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Số/Ký hiệu: dự thảo ; Người ký: dự thảo
Đã xem: 318 lượt

14/01/2019 14/01/2019
6 Hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 09-HD/BTCTU ; Người ký: Trình Minh Đức
Đã xem: 235 lượt

10/01/2019 15/01/2019
7 Thông báo về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 22-TB/TGTU ; Người ký: Lê Hoài Ngọc
Đã xem: 227 lượt

03/01/2019 05/01/2019
8 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)
Số/Ký hiệu: Số 83-KH/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 230 lượt

03/01/2019 05/01/2019
9 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Số/Ký hiệu: Số 160-TB/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 288 lượt

03/01/2019 05/01/2019
10 Thông báo kết luận của Bộ chính trị về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 90 -QĐ.TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, ...
Số/Ký hiệu: số 51-TB/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 124 lượt

02/01/2019 29/01/2019
11 Chương trình thực hiện nghị quyế số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa ...
Số/Ký hiệu: Số 26-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 100 lượt

28/12/2018 29/01/2019
12 Công văn về việc triệu tập Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 883-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 253 lượt

24/12/2018 26/12/2018
13 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: số 880-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 239 lượt

21/12/2018 26/12/2018
14 Công văn về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: số 2501-CV/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 224 lượt

20/12/2018 14/01/2019
15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 10-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 151 lượt

12/12/2018 14/01/2019
16 Công văn về việc triệu tập dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đền năm 2019
Số/Ký hiệu: số 871-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 297 lượt

12/12/2018 12/12/2018
17 Công văn về việc mời dự hội nghị thông tin thời sự
Số/Ký hiệu: Số 870-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 243 lượt

11/12/2018 12/12/2018
18 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ...
Số/Ký hiệu: Số 18-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 107 lượt

05/12/2018 14/01/2019
19 Công văn về hồ sơ báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 451-CV/TU ; Người ký: Trịnh Ngọc Thanh
Đã xem: 448 lượt

04/12/2018 05/12/2018
20 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 12-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 387 lượt

03/12/2018 05/12/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !