Get Adobe Flash player

Tư liệu - Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 183 items in 10 pages
1 Công văn về hồ sơ báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 451-CV/TU ; Người ký: Trịnh Ngọc Thanh
Đã xem: 120 lượt

04/12/2018 05/12/2018
2 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 12-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 69 lượt

03/12/2018 05/12/2018
3 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: số 491-QĐ/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 71 lượt

03/12/2018 05/12/2018
4 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 59 lượt

03/12/2018 05/12/2018
5 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 46 lượt

03/12/2018 05/12/2018
6 Chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Số/Ký hiệu: Số 24-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 49 lượt

03/12/2018 05/12/2018
7 Báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 168-BC/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 83 lượt

30/11/2018 03/12/2018
8 Công văn thực hiện việc tham gia, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 862-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 85 lượt

28/11/2018 05/12/2018
9 Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tình ủy ...
Số/Ký hiệu: số 88-TTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 97 lượt

28/11/2018 29/11/2018
10 Công văn về việc đề nghị gửi hồ sơ của tập thể và cá nhân năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 861-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 153 lượt

28/11/2018 03/12/2018
11 tài liệu Hội nghị cấp ủy lần thứ 16
Số/Ký hiệu: dự thảo ; Người ký: dự thảo
Đã xem: 217 lượt

27/11/2018 27/11/2018
12 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Số/Ký hiệu: Số 79-KH/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 87 lượt

27/11/2018 28/11/2018
13 Công văn về việc triệu tậ Hội nghị Cấp ủy lần thứ 16
Số/Ký hiệu: Số 857-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 96 lượt

26/11/2018 27/11/2018
14 Công văn về việc triệu tập dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng
Số/Ký hiệu: Số 853-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 147 lượt

20/11/2018 20/11/2018
15 Quy định khung tiêu chí đáng giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 15-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 163 lượt

14/11/2018 22/11/2018
16 Kết luận của Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ ...
Số/Ký hiệu: số 332-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 118 lượt

14/11/2018 22/11/2018
17 Công văn về việc mời dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố
Số/Ký hiệu: Số 845-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 184 lượt

12/11/2018 12/11/2018
18 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 844-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 163 lượt

12/11/2018 12/11/2018
19 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 846-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 167 lượt

12/11/2018 12/11/2018
20 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức ...
Số/Ký hiệu: Số 13-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 98 lượt

09/11/2018 22/11/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

    
Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !