Get Adobe Flash player

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ TAM KỲ KHÓA XXI

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 609 items in 31 pages
Số 42-CTr/TU 12/06/2024 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò ...
Số 179-KH/TU 07/06/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70- KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Số 178-KH/TU 04/06/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 584-KL/TU, ngày 16/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 ...
Số 177-KH/TU 03/06/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Số 176-KH/TU 27/05/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức về xây dựng đô ...
Số 175-KH/TU 24/05/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp ...
Số 41-CTr/TU 24/05/2024 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lƣợng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ...
Số 174-KH/TU 23/05/2024 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát ...
Số 173-KH/TU 22/05/2024 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn ...
Số 390-TB/TU 16/05/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ BT-GPMB một số dự án trọng điểm
Số 388-TB/TU 14/05/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra thực địa tiến độ BT-GPMB một số dự án trọng điểm
Số 387-TB/TU 10/05/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi kiểm tra thực địa các thiết chế văn hóa, thể thao một số địa phương
Số 39-CTr/TU 10/05/2024 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh ...
Số 40-CTr/TU 10/05/2024 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng ...
Số 171-KH/TU 06/05/2024 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của ...
Số 170-KH/TU 03/05/2024 Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra số 810-QĐ/BNCTW, Ban Nội chính Trung ương
Số 167-KH/TU 23/04/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)
Số 168-KH/TU 23/04/2024 Kế hoạch thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát ...
Số 169-KH/TU 23/04/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với doanh nghiệp và đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa ...
Số 166-KH/TU 19/04/2024 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 14/4/2021 của Thành ủy về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trên địa ...

Văn kiện Đảng bộ TP Tam Kỳ

THÔNG BÁOLiên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày