Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 42 items in 3 pages
1 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 28 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 117 lượt

23/05/2018 08/06/2018
2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ ...
Số/Ký hiệu: 27 -NQ/TW ; Người ký: Nfuyễn Phú Trọng
Đã xem: 140 lượt

21/05/2018 08/06/2018
3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, ...
Số/Ký hiệu: 26- NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 113 lượt

19/05/2018 08/06/2018
4 Nghị quyết của Bộ Chính tri về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số/Ký hiệu: 23 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 350 lượt

22/03/2018 02/04/2018
5 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số/Ký hiệu: 132 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 350 lượt

08/03/2018 02/04/2018
6 Quy định chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 127 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 367 lượt

01/03/2018 02/04/2018
7 chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hưởng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ...
Số/Ký hiệu: số 22-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 609 lượt

23/01/2018 12/02/2018
8 chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh cômg tác phụ nữ trong tình hình mới
Số/Ký hiệu: số 21-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 343 lượt

20/01/2018 12/02/2018
9 chỉ thị của Ban Bí thư bề tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Số/Ký hiệu: số 23-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 327 lượt

18/01/2018 12/02/2018
10 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm ...
Số/Ký hiệu: số 17-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 483 lượt

04/01/2018 25/01/2018
11 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Số/Ký hiệu: số 109-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 518 lượt

03/01/2018 25/01/2018
12 Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Số/Ký hiệu: Số 668-QĐ/UBKTTW ; Người ký: Trần Cẩm Tú
Đã xem: 622 lượt

01/12/2017 29/12/2017
13 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ...
Số/Ký hiệu: Số 07-KH/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 647 lượt

27/11/2017 14/12/2017
14 Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng ...
Số/Ký hiệu: Số 23-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 520 lượt

22/11/2017 14/12/2017
15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ...
Số/Ký hiệu: Số 18-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 657 lượt

25/10/2017 10/11/2017
16 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và ...
Số/Ký hiệu: Số 19-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 618 lượt

25/10/2017 10/11/2017
17 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình ...
Số/Ký hiệu: Số 20-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 604 lượt

25/10/2017 10/11/2017
18 Quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, ...
Số/Ký hiệu: Số 99-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 623 lượt

03/10/2017 23/10/2017
19 Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
Số/Ký hiệu: Số 18-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 585 lượt

22/09/2017 23/10/2017
20 Hướng dẫn về công tác phục vụ hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy
Số/Ký hiệu: Số 26-HD/TW ; Người ký: Bùi Văn Thạch
Đã xem: 915 lượt

08/06/2017 07/07/2017

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

    
Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày