Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 10-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 29 lượt

12/12/2018 14/01/2019
2 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 ...
Số/Ký hiệu: Số 18-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 22 lượt

05/12/2018 14/01/2019
3 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
Số/Ký hiệu: Số 74-HD/BTGTW ; Người ký: Bùi Trường Giang
Đã xem: 107 lượt

20/11/2018 13/12/2018
4 Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến ...
Số/Ký hiệu: Số 38-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 68 lượt

13/11/2018 13/12/2018
5 Hướng dẫn số hóa tài liệu tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội
Số/Ký hiệu: Số 40-HD/VPTW ; Người ký: Bùi Văn Thạch
Đã xem: 70 lượt

07/11/2018 13/12/2018
6 Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: số 97/2018/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đã xem: 109 lượt

30/10/2018 27/11/2018
7 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: Số 08-QĐi/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 250 lượt

25/10/2018 05/11/2018
8 Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn ...
Số/Ký hiệu: Số 36-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 180 lượt

22/10/2018 05/11/2018
9 Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia định vào Đảng
Số/Ký hiệu: Số 5-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 401 lượt

28/08/2018 21/09/2018
10 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một ...
Số/Ký hiệu: Số 34-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 467 lượt

07/08/2018 04/09/2018
11 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 12-HD/TW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 417 lượt

06/07/2018 04/09/2018
12 Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về luật An ninh mạng
Số/Ký hiệu: 4618 -CV/BTGTW ; Người ký: Võ Văn Phồng
Đã xem: 674 lượt

19/06/2018 19/07/2018
13 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 28 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 623 lượt

23/05/2018 08/06/2018
14 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ ...
Số/Ký hiệu: 27 -NQ/TW ; Người ký: Nfuyễn Phú Trọng
Đã xem: 611 lượt

21/05/2018 08/06/2018
15 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, ...
Số/Ký hiệu: 26- NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 567 lượt

19/05/2018 08/06/2018
16 Nghị quyết của Bộ Chính tri về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số/Ký hiệu: 23 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 809 lượt

22/03/2018 02/04/2018
17 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số/Ký hiệu: 132 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 758 lượt

08/03/2018 02/04/2018
18 Quy định chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 127 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 738 lượt

01/03/2018 02/04/2018
19 chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hưởng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ...
Số/Ký hiệu: số 22-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 973 lượt

23/01/2018 12/02/2018
20 chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh cômg tác phụ nữ trong tình hình mới
Số/Ký hiệu: số 21-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 595 lượt

20/01/2018 12/02/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày