Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 46 items in 3 pages
1 Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia định vào Đảng
Số/Ký hiệu: Số 5-QĐi/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 1 lượt

28/08/2018 21/09/2018
2 Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một ...
Số/Ký hiệu: Số 34-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 97 lượt

07/08/2018 04/09/2018
3 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số/Ký hiệu: Số 12-HD/TW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 76 lượt

06/07/2018 04/09/2018
4 Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về luật An ninh mạng
Số/Ký hiệu: 4618 -CV/BTGTW ; Người ký: Võ Văn Phồng
Đã xem: 290 lượt

19/06/2018 19/07/2018
5 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu: 28 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 316 lượt

23/05/2018 08/06/2018
6 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ ...
Số/Ký hiệu: 27 -NQ/TW ; Người ký: Nfuyễn Phú Trọng
Đã xem: 345 lượt

21/05/2018 08/06/2018
7 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, ...
Số/Ký hiệu: 26- NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 306 lượt

19/05/2018 08/06/2018
8 Nghị quyết của Bộ Chính tri về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số/Ký hiệu: 23 -NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 521 lượt

22/03/2018 02/04/2018
9 Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số/Ký hiệu: 132 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 497 lượt

08/03/2018 02/04/2018
10 Quy định chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 127 -QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 482 lượt

01/03/2018 02/04/2018
11 chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hưởng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ...
Số/Ký hiệu: số 22-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 748 lượt

23/01/2018 12/02/2018
12 chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh cômg tác phụ nữ trong tình hình mới
Số/Ký hiệu: số 21-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 420 lượt

20/01/2018 12/02/2018
13 chỉ thị của Ban Bí thư bề tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Số/Ký hiệu: số 23-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 410 lượt

18/01/2018 12/02/2018
14 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm ...
Số/Ký hiệu: số 17-CT/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 564 lượt

04/01/2018 25/01/2018
15 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Số/Ký hiệu: số 109-QĐ/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 612 lượt

03/01/2018 25/01/2018
16 Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
Số/Ký hiệu: Số 668-QĐ/UBKTTW ; Người ký: Trần Cẩm Tú
Đã xem: 787 lượt

01/12/2017 29/12/2017
17 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ...
Số/Ký hiệu: Số 07-KH/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 892 lượt

27/11/2017 14/12/2017
18 Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng ...
Số/Ký hiệu: Số 23-KL/TW ; Người ký: Trần Quốc Vượng
Đã xem: 621 lượt

22/11/2017 14/12/2017
19 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ...
Số/Ký hiệu: Số 18-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 743 lượt

25/10/2017 10/11/2017
20 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và ...
Số/Ký hiệu: Số 19-NQ/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 700 lượt

25/10/2017 10/11/2017

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

    
Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày