Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Tỉnh ủy Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 40 items in 2 pages
1 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số/Ký hiệu: Số 20-HD/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 298 lượt

05/11/2018 07/11/2018
2 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, ...
Số/Ký hiệu: Số 187-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 165 lượt

25/10/2018 31/10/2018
3 Quy định về phối hợp thẩm định tiêu chuẩn điều kiện; thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban ...
Số/Ký hiệu: Số 08-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 159 lượt

25/10/2018 31/10/2018
4 Quyết định ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ tỉnh
Số/Ký hiệu: số 1027-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 155 lượt

24/10/2018 31/10/2018
5 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bày Ban Châp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, ...
Số/Ký hiệu: Số 186-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 111 lượt

24/10/2018 31/10/2018
6 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra đảng (16/10/1948-16/10/2018)
Số/Ký hiệu: Số 35-HD/BTGTU ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 207 lượt

26/09/2018 09/10/2018
7 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Số/Ký hiệu: Số 30-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 357 lượt

14/09/2018 21/09/2018
8 Quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Số/Ký hiệu: Số 04-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 340 lượt

20/08/2018 04/09/2018
9 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ...
Số/Ký hiệu: Số 19-HD/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 458 lượt

13/08/2018 20/08/2018
10 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường-Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tại Hội nghị ...
Số/Ký hiệu: Số 350-TB/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 378 lượt

23/07/2018 20/08/2018
11 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 288-KL/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 356 lượt

19/07/2018 20/08/2018
12 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.
Số/Ký hiệu: 29 -CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 503 lượt

06/07/2018 19/07/2018
13 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán ...
Số/Ký hiệu: 28-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 791 lượt

05/04/2018 11/04/2018
14 Thông tri triển khai thực hiện Chỉ thị 22 -CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới ...
Số/Ký hiệu: 12 -TT/TU ; Người ký: Phan Việt Cương
Đã xem: 705 lượt

30/03/2018 11/04/2018
15 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: Số 11-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2481 lượt

25/04/2017 08/05/2017
16 Công văn về việc thực hiện hướng dẫn về ban hành một số văn bản của cấp ủy
Số/Ký hiệu: Số 510-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Đức Bình
Đã xem: 1503 lượt

19/04/2017 08/05/2017
17 Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XI về đổi mới ...
Số/Ký hiệu: số 148-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1458 lượt

14/04/2017 20/04/2017
18 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XX về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến ...
Số/Ký hiệu: Số 149-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1461 lượt

14/04/2017 20/04/2017
19 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến ...
Số/Ký hiệu: số 150-BC/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1579 lượt

14/04/2017 20/04/2017
20 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 145-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1554 lượt

14/04/2017 20/04/2017

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày