Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Tỉnh ủy Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 28 items in 2 pages
1 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán ...
Số/Ký hiệu: 28-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 395 lượt

05/04/2018 11/04/2018
2 Thông tri triển khai thực hiện Chỉ thị 22 -CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới ...
Số/Ký hiệu: 12 -TT/TU ; Người ký: Phan Việt Cương
Đã xem: 304 lượt

30/03/2018 11/04/2018
3 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: Số 11-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2100 lượt

25/04/2017 08/05/2017
4 Công văn về việc thực hiện hướng dẫn về ban hành một số văn bản của cấp ủy
Số/Ký hiệu: Số 510-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Đức Bình
Đã xem: 1296 lượt

19/04/2017 08/05/2017
5 Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XI về đổi mới ...
Số/Ký hiệu: số 148-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1279 lượt

14/04/2017 20/04/2017
6 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XX về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến ...
Số/Ký hiệu: Số 149-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1246 lượt

14/04/2017 20/04/2017
7 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến ...
Số/Ký hiệu: số 150-BC/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1389 lượt

14/04/2017 20/04/2017
8 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 145-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1333 lượt

14/04/2017 20/04/2017
9 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: Số 84-KH/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1013 lượt

07/03/2017 17/03/2017
10 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: số 09-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1083 lượt

27/12/2016 19/01/2017
11 Thông tri về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017
Số/Ký hiệu: Số 10-TT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1274 lượt

21/12/2016 30/12/2016
12 Kết luận hội nghị tỉnh ủy lần thứ năm (khóa XXI) về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ...
Số/Ký hiệu: Số 49-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1162 lượt

24/10/2016 31/10/2016
13 Công văn về việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Số/Ký hiệu: Số 508-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1121 lượt

24/10/2016 31/10/2016
14 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: Số 51-KH/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1583 lượt

14/09/2016 28/09/2016
15 Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết ố 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam ...
Số/Ký hiệu: Số 83-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1589 lượt

13/09/2016 28/09/2016
16 Nghị quyết hội nghị tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXI) về phát triển kinh tế-xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh ...
Số/Ký hiệu: Số 5-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1442 lượt

17/08/2016 22/08/2016
17 Kết luận hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXI, về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: Số 38-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1781 lượt

19/07/2016 29/07/2016
18 Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXI) về tiếp tục thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực ...
Số/Ký hiệu: Số 37-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1731 lượt

19/07/2016 29/07/2016
19 Thông tri về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ...
Số/Ký hiệu: Số 06-TT/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1712 lượt

23/05/2016 31/05/2016
20 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm ...
Số/Ký hiệu: Số 48-BC/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 2534 lượt

23/05/2016 31/05/2016

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày