Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Tỉnh ủy Quảng Nam

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 34 items in 2 pages
1 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Số/Ký hiệu: Số 30-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2 lượt

14/09/2018 21/09/2018
2 Quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Số/Ký hiệu: Số 04-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 88 lượt

20/08/2018 04/09/2018
3 Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ...
Số/Ký hiệu: Số 19-HD/BTCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 167 lượt

13/08/2018 20/08/2018
4 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường-Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tại Hội nghị ...
Số/Ký hiệu: Số 350-TB/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 134 lượt

23/07/2018 20/08/2018
5 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 288-KL/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 105 lượt

19/07/2018 20/08/2018
6 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.
Số/Ký hiệu: 29 -CT/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 292 lượt

06/07/2018 19/07/2018
7 Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán ...
Số/Ký hiệu: 28-CT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 611 lượt

05/04/2018 11/04/2018
8 Thông tri triển khai thực hiện Chỉ thị 22 -CT/TW, ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới ...
Số/Ký hiệu: 12 -TT/TU ; Người ký: Phan Việt Cương
Đã xem: 495 lượt

30/03/2018 11/04/2018
9 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ bảy, khóa XXI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: Số 11-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 2318 lượt

25/04/2017 08/05/2017
10 Công văn về việc thực hiện hướng dẫn về ban hành một số văn bản của cấp ủy
Số/Ký hiệu: Số 510-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Đức Bình
Đã xem: 1404 lượt

19/04/2017 08/05/2017
11 Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XI về đổi mới ...
Số/Ký hiệu: số 148-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1364 lượt

14/04/2017 20/04/2017
12 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XX về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến ...
Số/Ký hiệu: Số 149-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1356 lượt

14/04/2017 20/04/2017
13 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến ...
Số/Ký hiệu: số 150-BC/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1482 lượt

14/04/2017 20/04/2017
14 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: Số 145-BC/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1448 lượt

14/04/2017 20/04/2017
15 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: Số 84-KH/TU ; Người ký: phan Việt Cường
Đã xem: 1078 lượt

07/03/2017 17/03/2017
16 Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Số/Ký hiệu: số 09-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1242 lượt

27/12/2016 19/01/2017
17 Thông tri về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017
Số/Ký hiệu: Số 10-TT/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1343 lượt

21/12/2016 30/12/2016
18 Kết luận hội nghị tỉnh ủy lần thứ năm (khóa XXI) về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ...
Số/Ký hiệu: Số 49-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1238 lượt

24/10/2016 31/10/2016
19 Công văn về việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Số/Ký hiệu: Số 508-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 1184 lượt

24/10/2016 31/10/2016
20 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: Số 51-KH/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1653 lượt

14/09/2016 28/09/2016

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày