Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Thành ủy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 88 items in 5 pages
1 Công văn về việc triệu tập Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số/Ký hiệu: 1010-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 99 lượt

13/05/2019 14/05/2019
2 Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
Số/Ký hiệu: Số 96-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 178 lượt

04/05/2019 04/05/2019
3 Công văn về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng
Số/Ký hiệu: Số 975-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 287 lượt

12/04/2019 16/04/2019
4 Tài liệu hội nghị công tác xây dựng tổ chức Đảng
Số/Ký hiệu: tài hiệu hội nghị ; Người ký: tài liệu
Đã xem: 326 lượt

12/04/2019 16/04/2019
5 Quyết định về việc củng cố Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể nhân dân ở doanh nghiệp
Số/Ký hiệu: Số 583-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 375 lượt

26/03/2019 28/03/2019
6 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 176-BC/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 384 lượt

29/01/2019 19/02/2019
7 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 905-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 620 lượt

22/01/2019 13/02/2019
8 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)
Số/Ký hiệu: Số 83-KH/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 485 lượt

03/01/2019 05/01/2019
9 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Số/Ký hiệu: Số 160-TB/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 565 lượt

03/01/2019 05/01/2019
10 Chương trình thực hiện nghị quyế số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa ...
Số/Ký hiệu: Số 26-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 352 lượt

28/12/2018 29/01/2019
11 Công văn về việc triệu tập Hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 883-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 482 lượt

24/12/2018 26/12/2018
12 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: số 880-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 472 lượt

21/12/2018 26/12/2018
13 Công văn về việc triệu tập dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đền năm 2019
Số/Ký hiệu: số 871-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 559 lượt

12/12/2018 12/12/2018
14 Công văn về việc mời dự hội nghị thông tin thời sự
Số/Ký hiệu: Số 870-CV/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 476 lượt

11/12/2018 12/12/2018
15 Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tahnfh ủy quản lý
Số/Ký hiệu: Số 05-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 108 lượt

11/12/2018 19/03/2019
16 Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Số/Ký hiệu: Số 04-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 107 lượt

11/12/2018 19/03/2019
17 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số/Ký hiệu: Số 12-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 641 lượt

03/12/2018 05/12/2018
18 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: số 491-QĐ/TU ; Người ký: Bùi Ngọc Ảnh
Đã xem: 591 lượt

03/12/2018 05/12/2018
19 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 554 lượt

03/12/2018 05/12/2018
20 Kết luận hội nghị Thành ủy lần thứ 16 về sửa đổi, bổ sung chường trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Tam Kỳ về việc "Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày ...
Số/Ký hiệu: Số 254-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 477 lượt

03/12/2018 05/12/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 


THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày