Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Thành ủy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 60 items in 3 pages
1 Công văn về việc triệu tập dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng
Số/Ký hiệu: Số 853-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 4 lượt

20/11/2018 20/11/2018
2 Công văn về việc mời dự hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố
Số/Ký hiệu: Số 845-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 88 lượt

12/11/2018 12/11/2018
3 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 844-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 84 lượt

12/11/2018 12/11/2018
4 Công văn về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường)
Số/Ký hiệu: Số 846-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 90 lượt

12/11/2018 12/11/2018
5 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số/Ký hiệu: Số 03-HD/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 328 lượt

07/11/2018 08/11/2018
6 Công văn về việc triệu tập Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức ...
Số/Ký hiệu: Số 839-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 330 lượt

05/11/2018 05/11/2018
7 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: Số 145-TB/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 156 lượt

01/11/2018 05/11/2018
8 Quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Số/Ký hiệu: số 03-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 191 lượt

01/11/2018 07/11/2018
9 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy- BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm ...
Số/Ký hiệu: số 77-KH/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 200 lượt

31/10/2018 01/11/2018
10 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Số/Ký hiệu: số 02-QĐi/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 152 lượt

29/10/2018 07/11/2018
11 Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ...
Số/Ký hiệu: Số 243-KL/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 191 lượt

12/10/2018 19/10/2018
12 Báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018
Số/Ký hiệu: Số 166-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 166 lượt

09/10/2018 19/10/2018
13 Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: Số 167-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 145 lượt

09/10/2018 19/10/2018
14 Báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâp 6 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: 154 -BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 508 lượt

10/07/2018 12/07/2018
15 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội ...
Số/Ký hiệu: số 134-BC/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 1066 lượt

07/02/2018 12/02/2018
16 Công văn về việc mời dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: số 626-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 987 lượt

26/01/2018 29/01/2018
17 Tài liệu Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: Tài liệu ; Người ký: tài liệu
Đã xem: 1134 lượt

26/01/2018 29/01/2018
18 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018
Số/Ký hiệu: số 131-BC/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 942 lượt

22/01/2018 25/01/2018
19 kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 ...
Số/Ký hiệu: số 58-KH/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 747 lượt

18/01/2018 25/01/2018
20 Chương trình công tác năm 2018 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Số/Ký hiệu: Số 20-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 657 lượt

18/01/2018 25/01/2018

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày