Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Văn bản Thành ủy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hànhNgày đăngXem/Tải về
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 47 items in 3 pages
1 Báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâp 6 tháng cuối năm 2018
Số/Ký hiệu: 154 -BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 39 lượt

10/07/2018 12/07/2018
2 Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội ...
Số/Ký hiệu: số 134-BC/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 733 lượt

07/02/2018 12/02/2018
3 Công văn về việc mời dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: số 626-CV/TU ; Người ký: Phan Bá Hội
Đã xem: 770 lượt

26/01/2018 29/01/2018
4 Tài liệu Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố
Số/Ký hiệu: Tài liệu ; Người ký: tài liệu
Đã xem: 912 lượt

26/01/2018 29/01/2018
5 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018
Số/Ký hiệu: số 131-BC/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 739 lượt

22/01/2018 25/01/2018
6 kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 ...
Số/Ký hiệu: số 58-KH/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 578 lượt

18/01/2018 25/01/2018
7 Chương trình công tác năm 2018 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Số/Ký hiệu: Số 20-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 496 lượt

18/01/2018 25/01/2018
8 Công văn về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm.
Số/Ký hiệu: Số 616-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 459 lượt

16/01/2018 08/02/2018
9 kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018)
Số/Ký hiệu: số 57-KH/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 560 lượt

29/12/2017 08/01/2018
10 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 11-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 560 lượt

18/12/2017 25/12/2017
11 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Số/Ký hiệu: Số 127-CV/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 543 lượt

15/12/2017 25/12/2017
12 Thông báo ủy quyền giải quyết công việc
Số/Ký hiệu: Số 107-TB/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 543 lượt

22/11/2017 24/11/2017
13 Nghị quyết một số vấn đề cơ bản phát triển vùng Đông thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2017-2025
Số/Ký hiệu: Số 10-NQ/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 638 lượt

30/10/2017 02/11/2017
14 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam ...
Số/Ký hiệu: Số 15-CTr/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 645 lượt

30/10/2017 02/11/2017
15 Tài liệu triển khai đánh giá cán bộ, công chức; kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
Số/Ký hiệu: số 12, 13-HD/TW ; Người ký: tài liệu
Đã xem: 1157 lượt

23/10/2017 23/10/2017
16 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về"nâng cao chất lượng chi bộ" và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban ...
Số/Ký hiệu: Số 115-BC/TU ; Người ký: Trần Nam Hưng
Đã xem: 503 lượt

18/10/2017 02/11/2017
17 Báo cáo tình hình lãnh đạo, thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
Số/Ký hiệu: số 113-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 528 lượt

11/10/2017 23/10/2017
18 thông báo ủy quyền giải quyết công việc
Số/Ký hiệu: số 98-TB/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 808 lượt

28/08/2017 29/08/2017
19 Công văn về việc tập trung lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Số/Ký hiệu: Số 487-CV/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 819 lượt

19/07/2017 22/08/2017
20 Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 9/8/2013 của Thành ủy Tam Kỳ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 ...
Số/Ký hiệu: Số 95-BC/TU ; Người ký: Nguyễn Văn Lúa
Đã xem: 1338 lượt

17/05/2017 24/05/2017

Đăng nhập

Tài khoản  
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày